Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Γενικοί Όροι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων [pdf]

Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων [pdf]

Κανονισμός & Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών ΟΛΘ ΑΕ (πλην φορτίων Σ.ΕΜΠΟ και χρεώσεων πλοίων) [pdf]

Χρεώσεις πλοίων [pdf]

Νέο τιμολόγιο Συμβατικού Φορτίου, προς διαβούλευση [pdf]

Νέοι Γενικοί όροι Συμβατικού Λιμένα, προς διαβούλευση [pdf]