Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω παροχής ποιοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών αποτελεί έναν από τους κύριους στρατηγικούς στόχους της ΟΛΘ Α.Ε. 

Στο πλαίσιο αυτό η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 βάσει των αναγκών και επιδιώξεων της και σύμφωνα με τις Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε δεσμεύεται:

 • Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015.
 • Να συμμορφώνεται με την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία.
 • Να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζει την πρόληψη της ρύπανσης και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Να ενημερώνει και ενθαρρύνει όλο το προσωπικό για την εμπλοκή του σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας.
 • Να προβαίνει σε συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο όλων των περιβαλλοντικών πλευρών και των επιπτώσεων.
 • Να θέτει κατάλληλα περιβαλλοντικά προγράμματα και στόχους με σκοπό τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, τη μείωση των αρνητικών και την αύξηση των θετικών επιπτώσεων που προέρχονται από τις δραστηριότητές της.
 • Να ανασκοπεί τους περιβαλλοντικούς στόχους και τα περιβαλλοντικά προγράμματα.
 • Να ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τη λιμενική κοινότητα, τους προμηθευτές, εργολάβους και τους επιβάτες, που διέρχονται από τον λιμένα, σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Προς εξασφάλιση αυτών των δεσμεύσεων η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με τη χρήση των παρακάτω διεργασιών:

 • Ανασκοπήσεις Διοίκησης
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 • Αναγνώριση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων της και των  επιπτώσεων τους
 • Διορθωτικών ενεργειών

Η Διοίκηση όπως και το προσωπικό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αναγνωρίζουν την ανάγκη για παροχή φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών και καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001:2015.

Για το λόγο αυτό η παρούσα Πολιτική διατηρείται ενήμερη, κοινοποιείται στο προσωπικό και είναι διαθέσιμη στο κοινό και στα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω της ιστοσελίδας της ΟΛΘ Α.Ε.

 • Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου [pdf]
 • Στον Λιμένα Θεσσαλονίκης δραστηριοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων οι παρακάτω εταιρείες:
  • Για υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα πλοίων η εταιρεία «HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER (H.E.C.) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ»
   Διεύθυνση: Ακτή Κονδύλη 10, 18545, Πειραιάς
   Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 4290280
   Fax: 210 4290286
   E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Για τα στερεά απόβλητα πλοίων η εταιρεία «ANTIPOLLUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Διεύθυνση: Ακτή Μιαούλη 57, 185 36, Πειραιάς
   Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 2104292426-7
   Fax: +30 2104292710
   E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Πρόγραμμα παρακολούθησης ακουστικού περιβάλλοντος στο χερσαίο όριο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. : 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2015, 2014
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων μέτρησης PM 10 και PM 2.5 στην ατμόσφαιρα [zip]
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων μέτρησης CO, NOx και SO2 στην ατμόσφαιρα [zip]
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων θαλάσσιου νερού [zip]
 • Μετρήσεις Περιβαλλοντικού Θορύβου στο χερσαίο μέτωπο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για το έτος 2015 [pdf]