Οδηγίες για εκτύπωση αδειών [pdf]
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα μηνύματα XML και στα πεδία "Αριθμός ταξιδίου" και "Αριθμός σφραγίδας", οι χαρακτήρες που γίνονται δεκτοί από το σύστημα είναι από a..z, A..Z (αγγλικά) και από 1,2,3...0.

Στην περίπτωση χρήσης φορμών web ο πελάτης με τη χρήση του φυλλομετρητή ιστοσελίδων (Web Browser), μπαίνει στο σύστημα εισάγοντας τον κωδικό και το συνθηματικό του, που θα του δοθεί από το λιμάνι, δημιουργεί το έγγραφο συμπληρώνοντας την κατάλληλη ηλεκτρονική φόρμα και το αποστέλλει στο σύστημα του ΟΛΘ.

Παρακάτω ακολουθούν αρχεία AVI (Video Clips) που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε μερικά απο τα ηλεκτρονικά έγγραφα και να αποστείλετε στον ΟΛΘ.

 • Εισαγωγή στο σύστημα (332 Kb)
 • Προαναγγελία άφιξης πλοίου (CALINF) (2.5 Mb)
 • Προαναγγελία φόρτωσης Ε/Κ (COPRAR2) (3.5 Mb)
 • Προαναγγελία εκφόρτωσης Ε/Κ (COPRAR2) (2.8Mb)
 • Προαναγγελία απόθεσης Ε/Κ (COPRAR1) (1.7Mb)
 • Αίτηση για μεταφορά Ε/Κ στο χώρο εκτελωνισμού (COHAOR)  (1.9 Mb)


Για εκτενέστερες πληροφορίες παρακαλώ κατεβάστε το παρακάτω αρχείο zip  (2.5 Mb)

Ενημέρωση 25.5.2015: Παρακαλούμε κατεβάστε την ενημερωμένη έκδοση του παραπάνω αρχείου, με πληροφορίες για το νέο πεδίο VGM_Gross_Weight στα μηνύματα COPRAR1 απόθεσης, COPRAR2 φόρτωσης/εκφόρτωσης πλοίου, και RAILCOPRAR2 φόρτωσης/εκφόρτωσης τρένου.

 

 • Το μήνυμα COPRAR2 θα μας ζητηθεί να παράγεται 2 φορές; Μία για το φορτίο εισαγωγής και μία για το φορτίο εξαγωγής, η μία φορά και για τις δύο κατηγορίες;

  Θα πρέπει να αποστείλετε δύο μηνύματα ένα για το φορτίο εισαγωγής και ένα για το φορτίο εξαγωγής.
 • 'Primary_Agent': Σε ποιόν πράκτορα αντιστοιχεί, η τιμή του πεδίου με τι ισούται;

  Είναι ο πράκτορας του πλοίου ο οποίος «μεταφέρει» το Ε/Κ.
 • 'Secondary_Agent': Σε ποια οντότητα αντιστοιχεί, η τιμή του πεδίου με τι ισούται;

  Είναι ο πράκτορας που χρησιμοποιεί την «γραμμή» του Primary_Agent για να μεταφέρει αυτό το Ε/Κ.
 • 'Registration_Country': Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζουμε τι γίνεται; Μπορούμε τελικά να χρησιμοποιούμε την τιμή ΧΧ;

  Η τιμή "ΧΧ" δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Ο πράκτορας είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει το «Registration_Country».
 • 'Invoicee': Σε ποια οντότητα αναφέρεται;

  Είναι ο υπόχρεος πληρωμής. Σε αυτόν θα «κοπεί» το τιμολόγιο.
 • Είναι όλα τα πεδία υποχρεωτικά; η μήπως υπάρχουν πεδία που επιτρέπεται να είναι κενά;

  Όλα τα πεδία είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.
 • Ποιες είναι οι τιμές των πεδίων 'Package_Type', 'Units', 'Cargo_Type' στην περίπτωση που ένα Ε/Κ περιέχει πολλά και διαφορετικά φορτία; (π.χ. Παλέτες και χαρτοκιβώτια)

  Στην περίπτωση αυτή α)Package_Type= Ε/Κ , β)Units= 'άθροισμα' όλων των συσκευασιών, γ)Περιγραφή: Το άθροισμα των αντίστοιχων περιγραφών όλων των φορτίων. Σημείωση: Στις περιπτώσεις 2,3,5 οι τιμές των πεδίων είναι κωδικοί των αντιστοίχων πελατών της ΟΛΘ Α.Ε. Ο κάθε πράκτορας - πελάτης γνωρίζει τον κωδικό του.
 • Πως δημιουργείται ο κωδικός αιτήματος πελάτη (Message_Code);

  Κωδικός αιτήματος πελάτη είναι ένας μοναδικός κωδικός που χαρακτηρίζει κάθε μήνυμα XML. Για αυτό, προτείνουμε να δημιουργείται σύμφωνα με τα παρακάτω: Κωδικός πελάτη + μοναδικός αύξων αριθμός όλων των XML του πελάτη. Παράδειγμα: Έστω ότι η εταιρία CompanyA έχει την κωδικό πελάτη 123456 και δημιουργεί ένα XML προς την ΟΛΘ Α.Ε. Για το πρώτο μήνυμα ο κωδικός αιτήματος πελάτη θα είναι: 123456000000000000000000001 Για το δευτερο μήνυμα ο κωδικός αιτήματος πελάτη θα είναι: 123456000000000000000000002
 • Μπορούμε να αποστείλουμε ένα «συμπληρωματικό» COPRAR για ένα ταξίδι για το οποίο έχει προηγηθεί ένα άλλο «αρχικό» COPRAR;

  ΝΑΙ. Το συμπληρωματικό COPRAR πρέπει να περιέχει:

  • Τον ίδιο αριθμό ταξιδιού
  • Ενημερωμένο HEADER που θα περιέχει στα σύνολα τον τελικό αριθμό Ε/Κ που θα φορτωθούν ή εκφορτωθούν.
  • Τα νέα Ε/Κ στα DETAILS του XML.
  • Το μήνυμα θα πρέπει να αποσταλεί πριν την άφιξη του πλοίου*.
  • Στην περίπτωση που στο συμπληρωματικό COPRAR υπάρχουν κοινά Ε/Κ με το αρχικό XML, τότε η νέο-εισαχθείσα πληροφορία θα αντικαταστήσει την παλιά.

 • Ποιό είναι το format των πεδίων τύπου Real;

  xxxxxx,yyy δηλαδή το decimal symbol είναι "," και όχι "."
 • Πως αποστέλλουμε τα μηνύματα XML στον ΟΛΘ;

  Η αποστολή δεδομένων μέσω Διαδικτύου γίνεται με τη χρήση τεχνικών κρυπτογράφησης (SSL). Για τις προδιαγραφές του πρωτόκολλου επικοινωνίας καλέστε 2310 593-385
 • Πως δημιουργείται ο κωδικός ταξιδίου (Vo_Code);

  Ο Κωδικός ταξιδίου πρέπει να είναι ένας μοναδικός κωδικός που χαρακτηρίζει κάθε κατάπλου και απόπλου πλοίου. Για αυτό, προτείνουμε να δημιουργείται σύμφωνα με τα παρακάτω: Α) Κωδικός πελάτη + μοναδικός αριθμός κατάπλου και απόπλου πλοίου του πελάτη ή Β) Κωδικός Γραμμής Πλοίου + μοναδικός αριθμός κατάπλου και απόπλου πλοίου του πελάτη Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί η μοναδικότητα του κωδικού ταξιδιού τόσο μεταξύ των ταξιδιών διαφορετικών πρακτόρων όσο και μεταξύ των ταξιδιών του συγκεκριμένου ναυτιλιακού πράκτορα που διαχειρίζεται το πλοίο.
 • Τι χαρακτήρες μπορούμε να χρησιμοποιούμε στα πεδία με τύπο STRING;

  Όλοι οι χαρακτήρες είναι δεκτοί ( A-Z) από το σύστημα εκτός από:

  • Σημεία στίξης ( , . / ? « ? : ΄` κοκ)
  • Τα σύμβολα & / ^ % $ # @ ! ( ) + - ~ [ ] { } | \