Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Sales & Business Development Representative

Μπορείτε να κάνετε αίτηση για εργασία στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., μέσω της πλατφόρμας υποβολής βιογραφικού σημειώματος