Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

 

Νέα έκδοση με βάση το τιμολόγιο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. που ισχύει από 1/6/2019.

Ηλεκτρονική φόρμα υπολογισμού αποθηκευτικών δικαιωμάτων για το Σ.ΕΜΠΟ